Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Aktuality

Vítejte na stránkách TJ Krakonoš Trutnov


 

Do sekce Rozpis akcí byl vložen rozpis na hobby závody konané 19.5.2018.


 

Královéhradecká oblast slaví první úspěchy i ve vytrvalosti v sezoně 2018

Poslední březnový den se zástupci Královéhradecké oblasti zúčastnili prvních závodů ve vytrvalosti v nové sezoně 2018. Kompletně ženský tým se v konkurenci mnohem zkušenějších neztratil.

Na trase 40 km se Adéla Juhászová s klisnou Lady Elisabeth umístila na pátém místě. Další dvojice - Tereza Pejosová s klisnou Fatima si v soutěži na 20 km dojela pro krásné čtvrté místo. Všem blahopřejeme a těšíme se na další úspěchy.

   


 

Instruktor jezdectví ČJF 2018

TJ Krakonoš Trutnov získal akreditaci od MŠMT na pořádání kurzu Instruktor jezdectví. Kurz bude začínat 24.3,2018. Bližší informace naleznete v přiloženém souboru a obecné informace o kurzu v dokumentu ČFJ.

 

Přihlášky je možné zasílat na e-mail: oblast.kralovehradecka@cjf.cz


 

Upozornění pro všechny členy TJ Krakonoš:

Všichni členi TJ Krakonoš Trutnov musí do konce února 2018 zaplatit členský poplatek 200 Kč (100 Kč poplatek ČJF a 100 Kč poplatek oddílu TJ Krakonoš) na účet TJ Krakonoš! Platba musí být provedena pouze přes účet nikoli v hotovosti! Vždy k platbě uveďte do poznámky své jméno a příjmení, aby bylo možné platbu identifikovat, jako variabilní symbol uveďte začátek svého rodného čísla (to co je před lomítkem).

Pokud poplatek nezaplatíte do konce února, budete vyškrtnuti ze seznamu ČJF a budete se muset znovu registrovat, nebudete moci jezdit hobby ani oficiální závody!

č.bú: 1300436329/0800

VS: začátek Vašeho rodného čísla před lomítkem

do poznámky: Vaše jméno a příjmení


 

Oblastní projekt - Příprava před ZZVJ

Projekt proběhne ve dnech 20.-21.10.2017 ve Svobodě nad Úpou. 

22.10.2017 proběhnou ZZVJ. 

Celá akce je financována z oblastního projektu, pro účastníky zdarma.

Pod vedením příslušného komisaře ZZVJ proběhne v místě konání ZZVJ dvoudenní soustředění přímo před zkouškou.

Po dobu trvání akce budou děti pod dohledem pedagogického pracovníka, který zajistí jejich program v době, kdy nebude probíhat příprava na ZZZZVJ. Cílem této úrovně soustředění je účastníky co nejlépe připravit na průběh zkoušky základního výcviku jezdce, procvičit teoretickou i praktickou část a koním i jezdcům umožnit poznat prostředí, ve kterém zkoušky proběhnou. Účast bude umožněna i garantům jezdců. Podobná akce - ZZVJ na nečisto již v areálu TJ Krakonoš Trutnov proběhla, pořadatelsky subjekt tak má s podobnou akcí zkušenosti.

V průběhu soustředění budou účastníci seznámeni s jednotlivými součástmi zkoušky, proběhne opakování jezdecké teorie, probrány budou otázky postroje koně i jezdecké výstroje včetně praktického procvičování, na jízdárně pak budou procvičeny všechny části praktické části - předvádění koně, práce ve skupině na opracovišti, parkur a drezura. Účastníci budou upozorněni na nejčastější chyby a bude jim vysvětleno, na jaké oblasti je dáván největší důraz a proč.

Přihlášky na: oblast.kralovehradecka@cjf.cz

Program

Pátek:

14:00-16:00 - teoretické otázky ZZVJ

15:00-18:00 - praktická část 

                                - 45´- předvádění koně

                                 - 45´- pohyb na jízdárně a základní drezurní cviky

                                - 45´- gymnastické řady, procvičování distancí, dvojskoků

závěrečné zhodnocení celého dne

Sobota:

10:00-10:45 - zdravověda

11:00-11:45 - úprava koně, péče o koně, péče o postroj

12:00-13:00 - oběd

14:00             - ZZVJ na nečisto

Závěrečné vyhodnocení

Neděle: 

ZZVJ


 

Oblastní projekt pro začínající jezdce

Projekt proběhne ve dnech 29.9.-1.10., 6.-7.10., 27.-29.10., 4.-5.11.2017 ve Svobodě nad Úpou. Celá akce je financována z oblastního projektu. Pro účastníky zdarma.

Po dobu trvání akce budou děti pod dohledem pedagogického pracovníka.

Záměrem tohoto projektu je příprava dětí (členů registrovaných v ČJF) z různých sociálních a ekonomických vrstev, zlepšení jejich jezdeckých, pohybových schopností, rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Jedná se o systém soustředění pod vedením trenérů s dobrými jezdeckými zkušenostmi a dobrými znalostmi z psychologie i pedagogiky, v neposlední řadě i s velkou trpělivostí a ochotou se těmto jezdcům věnovat.

Realizací tohoto projektu bude umožněn přístup širší populaci k vzdělávání v tomto sportu.


 

 


 

Mistrovství Královéhradecké oblasti v parkurovém skákání 2017

Mistrovství Královéhradecké oblasti v parkurovém skákání se konalo v areálu TJ Krakonoš Trutnov. Kategorii juniorů vyhrála Veronika Špačková mladší v sedle klisny Vileria z JK Černožice, druhý byl Václav Šmatolán a třetí se umístila Kateřina Savinkovová. Kategorii seniorů vyhrála domácí Alexandra Novotná s klisnou Lady Sarah z TJ Krakonoš Trutnov, druhá se umístila Veronika Špačková starší a třetí byl Jiří Kricnar. Soutěž L** vyhrála opět Alexandra Novotná s klisnou Lady Sarah, soutěž S** i ST** vyhrála Tereza Mücková s Elusa W karsit ze stáje Karsit.


Mistrovství Královéhradecké oblasti v drezuře 2017

Mistrovství Královéhradecké oblasti v drezuře se konalo v Hořicích. Naše jezdkyně Zuzana Zavřelová s koněm Sam 21 vyhrála kategorii dětí, Pavlína Tesařová byla s koněm Sam 21 třetí v kategorii juniorů.


 

DALŠÍ NOVINKA ZE SYSTÉMU JIS (NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ČJF)!!!

Pro všechny jezdce, kteří chtějí jezdit hobby závody i oficiální závody je povinnost naskenovat a zaslat na níže uvedený e-mail (Jsvatava@seznam.cz) PRŮKAZOVOU FOTKU JEZDCE, která musí být rovněž zanesená v systému!!!

Prosíme proto naše členy, aby své fotky zaslali co nejdříve.


 

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ČLENY TJ KRAKONOŠ TRUTNOV - NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ČJF

Od letošního roku platí nový informační systém (JIS) ČJF. Z toho vyplývají i změny pro všechny naše členy. Konkrétně do konce února 2017 musí být v systému zaneseny informace o zaplacení všech poplatků, tzn.:

Zaplacení licence dospělí 500 Kč

Zaplacení licence děti 300 Kč

Zaplacení licence koně 500 Kč

Členský příspěvek ČJF (neboli hobby kartička) 100 Kč

Členský příspěvek TJ Krakonoš Trutnov 100 Kč

PROTO DŮRAZNĚ ŽÁDÁME VŠECHNY ČLENY, ABY KAŽDÝ ZA SEBE DO 15.2.2017 ZAPLATILI NA ÚČET TJ KRAKONOŠ TRUTNOV POPLATKY, KTERÉ SE JICH TÝKAJÍ. TJ KRAKONOŠ TRUTNOV DÁLE VAŠE POPLATKY PŘEVEDE NA ÚČET ČJF A SYSTÉMU JIS. 

DÁLE JE NUTNÉ, ABY KONĚ, KTEŘÍ BUDOU STARTOVAT NA HOBBY ZÁVODECH, BYLY ROVNĚŽ ZANESENI DO SYSTÉMU JIS. PROTO OSKENUJTE PRŮKAZ KONĚ - 1.STRÁNKU S ŽIVOTNÍM ČÍSLEM+PŮVOD+POPIS KONĚ A SKENY ZAŠLETE NA E-MAIL : JSvatava@seznam.cz

 

FORMA PLACENÍ:

Na bankovní účet TJ Krakonoš Trutnov: 1300436329/0800 (ČS Trutnov)

Do poznámky příkazu každý napište Vaši specifikaci, např. členský příspěvek ČJF 2017+ 1x licence dospělí (Novotná Alexandra)+ 2x licence koně (Rebelka, Cassius Clay), aby bylo možné Vaši platbu identifikovat!

Veškeré platby provést do 15.2.2017!

POKUD NEBUDE ZAPLACENO DO STANOVENÉHO TERMÍNU, NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÁS VYŘADÍ A PŘESTANETE BÝT ČLENY ČJF - NEBUDETE SE MOCI ZÚČASTŇOVAT HOBBY ZÁVODŮ A OFICIÁLNÍCH ZÁVODŮ!!!

V případě nejasností můžete kontaktovat pí. Mgr. Juhazsovou na tel.č. 603 370 574, která Vám Vaše dotazy zodpoví. Volejte po 15 hod.


 

SEMINÁŘ PRO INSTRUKTORY JEZDECTVÍ

TJ Krakonoš za podpory Královéhradecké oblasti a komise vzdělávání ČJF zorganizovala historicky první seminář instruktorů jezdectví. Tento seminář proběhl 26. listopadu 2016 ve Svobodě nad Úpou. O danou problematiku se zajímali nejen instruktoři jezdectví, ale zúčastnili se i jezdci. Všichni si připomněli strukturu ČJF, pravidla jezdeckého sportu a základní informace z pedagogiky a psychologie. Účastníci se také dozvěděli nové informace z oblasti genetiky a šlechtění koní, fyziologie a anatomie. Zopakovali si správný sed jezdce nejdříve teoreticky, pak v praktické ukázce jízdárenské hodiny. Seminář byl zakončen ukázkou lonžování, což je nedílná součást znalostí instruktora. 

Pilotní projekt semináře proběhl úspěšně a doufáme, že na jaře 2017 se sejdeme s dalšími instruktory znovu.

                        


 

Jako každý rok, i v tomto roce 2016 jsme realizovali stavební úpravy pro zlepšení kvality areálu. Koncem měsíce října byla dokončena výstavba nových boxů ve stáji. Letos jsme vyměnili jednu polovinu boxů, příští rok nás čeká výměna zbylých boxů ve stáji. Na výsledek se podívejte sami.

původní stav    původní stav    rekonstrukce    rekonstrukce - výměna vody    rekonstrukce - oprava podlahy    malování    montáž    pohled    pohled    koně v novém


 

V roce 2015 bylo realizováno několik stavebních úprav pro zlepšení kvality areálu. 

  • Na podzim r.2015 bylo srovnáno a propískováno travnaté kolbiště.

        

 

  • Na podzim r.2015 byla opravena omítka stáje a vyměněna střecha u venkovních boxů

                            

 

  • Na podzim r.2015 byla  započata úprava a rozšíření parkovací plochy za stájí pro auta s přívěsy nebo kamiony. Tato realizace bude dokončena na jaře 2016.

  • Koncem roku 2015 bylo dokončeno prodloužení kryté jezdecké haly, nyní nově o rozměrech 18 x 42 m. Rovněž byl vyměněn povrch kryté jízdárny na velmi oblíbený písek s geotextílií. 

                                

 


 

                                                                                        

Další důležité informace najdete na stránkách  www.khk-js.cz                                                            

TOPlist